Praten met de bewoners

woensdag 11 mei 2011 Aedes Magazine nr. 8, 2011 133x gelezen

Onlangs verscheen het handboek Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering. Het wil vooral praktische tips bieden aan projectleiders die tijdens het renovatieproces met bewoners­communicatie te maken krijgen.

Het boek begint met een theoretische uitleg en een kader waarbinnen communicatie met bewoners plaatsvindt. Belangrijk element hierin is het CommunicatieKompas. Dit is een instrument waarmee snel de meest geschikte communi­catiestrategie is te bepalen. In slechts vier stappen kom je uit op een van de vier basisstrategieën. Deze vier strategieën zijn: Luisteren, Presenteren, Overtuigen en Overleggen.

 

Na de theorie komt de praktijk in beeld. Controlelijsten, voorbeelden en tips geven de lezer handvatten om de eigen strategie te bepalen. Het boek wordt aangevuld met informatie en downloads op een speciale website en is op die manier in de praktijk heel goed bruikbaar. Kortom, een waardevol boek met veel informatie die snel in de praktijk is te gebruiken.

Word lid van het netwerk Toolkit Online op LinkedIn.

 

Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.bewonerscommunicatie.nu - alle rechten voorbehouden.