Effectieve bewonerscommunicatie bij energiebesparende woningrenovatie

donderdag 9 december 2010 Bouwend Nederland 236x gelezen

In de afgelopen jaren zijn in de woningbouwsector tal van afspraken gemaakt op het gebied van energiebesparing. Professionele verhuurders zijn daarom druk met renovatie van bestaande woningen. Het bouwen en verbouwen, daar redden projectleiders zich wel mee. Maar veel professionele verhuurders kunnen bij energiebesparende renovaties nog veel tijd en geld winnen door systematisch aandacht te besteden aan contacten met bewoners. Juist bij renovatieprojecten waar duurzaamheid een rol speelt, zijn nog veel gemiste kansen bij de communicatie met bewoners. Het handboek Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering biedt concrete oplossingen.

Succesvolle bewonerscommunicatie is de sleutelfactor in ieder renovatieproject. Medewerking van bewoners is altijd nodig. Niet alleen in de programmabepaling en uitvoering, maar vaak ook in de besluitvorming. Zo moet bijvoorbeeld 70 procent van de zittende huurders instemmen met de plannen als er na een renovatie een huurverhoging doorgevoerd gaat worden. Verder is het convenant Meer met Minder ondertekend door de Rijksoverheid, Aedes, Bouwend Nederland en bedrijfsleven. Daarin spraken zij af om vóór 2020 het energieverbruik in de bestaande bouw te verminderen met 30 procent ten opzichte van 2008. Als we de doelstellingen uit dit convenant willen halen, dan zijn alleen fysieke maatregelen niet voldoende. Bewoners moet je voorlichten en enthousiasmeren om hun gerenoveerde huis en hun nieuwe installaties zo optimaal mogelijk te gebruiken. Want wat heb je aan het aanbrengen van mechanische ventilatie of bijvoorbeeld een intelligent cv-thermostaat als bewoners de mogelijkheden daarvan niet weten of verkeerd gebruiken?

 

Bewonerscommunicatie zou daarom vanzelfsprekend moeten zijn. Bij grootschalige woningrenovatie praten we over forse ingrepen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. We komen hún huis binnen, het gaat over hún portemonnee en hún sociale structuren als een buurt ingrijpend op de schop gaat. Bij ieder nieuw project is het voor projectleiders een zoektocht hoe zij het beste met bewoners kunnen communiceren, zonder hun sterke focus op de praktische zaken in het proces te verliezen zoals de planning en het bewaken van het budget.

 

De ene keer volstaat de organisatie van communicatie met een bewonersavond, de andere keer is een nieuwsbrief geschikter. Soms benader je bewoners persoonlijk met gerichte terugkoppeling, een andere keer is het zaak te twitteren, bloggen of Hyven.

 

Hierover gaat het boek Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering. Dit boek is hét hulpmiddel voor projectleiders bij corporaties, actieve huurdersorganisaties, gemeenten, adviesbureaus, bouwbedrijven en hun communicatieadviseurs bij het stapsgewijs opzetten van zorgvuldige bewonerscommunicatie. Daarbij wordt ook specifiek ingegaan op het thema energiebesparing, met concrete adviezen voor bewonersparticipatie, het creëren van draagvlak en stimuleren van energiebesparend gedrag.

Speciaal voor dit boek is het CommunicatieKompas ontwikkeld. Hiermee kunnen projectleiders en andere betrokkenen eenvoudig een basisstrategie voor hun bewonerscommunicatie bepalen. Met het CommunicatieKompas worden de belangrijkste fysiektechnische en sociale kenmerken van het project gecombineerd en geanalyseerd. Die analyse leidt binnen een half uur tot de meest effectieve communicatiestrategie voor het betreffende renovatieproject.

 

Totstandkoming
Het boek Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering is een initiatief van Stichting De Huismeesters, KAW architecten en adviseurs en BAM Woningbouw. Naast deze partijen maakten ook Noorderlings Communicatie, Agentschap NL Energie & Klimaat en Gemeente Groningen deel uit van een projectteam dat de inhoud van het handboek hebben samengesmeed. Met ondersteuning van de Europese Unie in het programma Build with CaRe. Diverse corporaties, overheden, bouwbedrijven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Nederlandse Woonbond, Aedes Vereniging van woningcorporaties én huurders uit heel Nederland hebben inhoudelijke bijdragen geleverd aan dit boek. Hierdoor is het een praktisch en zeer gedegen handboek geworden met nuttige do’s, don’ts, checklists en veel praktijkvoorbeelden.

Meer informatie: Bouwend Nederland

Word lid van het netwerk Toolkit Online op LinkedIn.

 

Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.bewonerscommunicatie.nu - alle rechten voorbehouden.