Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering

donderdag 24 november 2011 NBD Biblion 90x gelezen

Al vele jaren wordt er in Nederland op grote schaal aan woningverbetering gedaan. Momenteel is daarbij de invalshoek duurzaamheid. Een aantal partijen (woningcorporaties, architecten, bouwsector) heeft, ondersteund door deskundigen op diverse terreinen, dit studieboek voor projectleiders doen verschijnen.

Het bestaat uit drie delen: 'U en uw bewoners' (leren denken vanuit de doelgroep, de bewoners van de te verbeteren woningen). Dan 'Communicatie, participatie en gedrag' (basiskennis over bewonerscommunicatie, communicatie en gedragsbeïnvloeding). Tot slot 'Aan de slag!' (de praktijk) met adviezen voor omgang met de bewoners in de diverse fasen van het werk: ontwerpfase, uitvoeringsfase, gebruik en beheer, en communicatiemiddelen. Het geheel wordt afgerond met negen bijlagen.

 

Een degelijk studieboek, prettig opgezet met plaatjes en foto's in kleur, relevante schema's en tabellen. In de bijlagen een aantal bruikbare 'checklisten'. Een waardevolle aanvulling op het werkmateriaal voor projectleiders die zich bezighouden met woningverbetering en mensen in de communicatiewereld die dergelijke projecten begeleiden.

 

Recensent: Dr. A. van der Lingen

Word lid van het netwerk Toolkit Online op LinkedIn.

 

Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.bewonerscommunicatie.nu - alle rechten voorbehouden.